• +374 10 441969
  • info@eriak.am eriak@netsys.am sales@eriak.am
  • en

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԵՐ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

Հասցե

Մ. Հերացի 10, Երևան, Հայաստան

Հեռախոս

+374 96424223

Հասցե

Չարենցի 94/1, Երևան, Հայաստան

Հեռախոս

+374 95424225

Հասցե

Լենինգրադյան 31/21, Երևան, Հայաստան

Հեռախոս

+374 55424235

Հասցե

Գ. Նժդեհ 35 տարածք 39, Երևան, Հայաստան

Հեռախոս

+374 11707076, +374 41100801